เทคนิคการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีอายุยืน

การดูแลสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงคือคนสำคัญสำหรับครอบครัว เชื่อว่าทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงย่อมมีความรักความผูกพันเช่นเดียวกับคน  หากวันหนึ่งเค้าต้องจากไปก็ขอให้ไปช้าที่สุด ต้องการให้เค้าอยู่กับเราไปนาน ดังนั้นหากคุณต้องการให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีอายุที่ยืนยาวและอยู่กับคุณไปนาน โดยเฉพาะสุนัขแลแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนไทย ดังนั้นวันนี้เรามีเทคนิคการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีอายุยืนนานมาฝาก

1.ฉีดวัคซีน

            ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชื้อโรคที่มีอยู่ได้มีการวิวัฒนาการมากขึ้น จึงเป็นอันตรายต่อสัตว์มากขึ้น หากสัตว์เลี้ยงป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงควรนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนให้ครบตามที่สัตว์แพทย์แนะนำ โดยเฉพาะในช่วง 1-3 ปี แรกถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด เพราะช่วงเวลาดังกล่าวสัตว์มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมากมีความเสี่ยงที่จะป่วยสูง การฉีดวัคซีนจะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสัตว์ให้ดีขึ้นนั่นเอง

2.กินอาหารที่เหมาะสม

            สัตว์แต่ละประเภทและแต่ละช่วงวัยจะมีลักษณะของอาหารที่สามารถกินได้ที่ต่างกัน ผู้เลี้ยงจึงควรให้อาหารที่เหมาะสมกับช่วงของเค้า เพื่อให้เค้ามีร่างกายที่แข็งแรงสมวัย ปัจจุบันนี้มีการผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และช่วงวัย ดังนั้นในการเลือกซื้อควรดูให้ตรงกับลักษณะของสัตว์เลี้ยงด้วย

3.ทำความสะอาด

            การอาบน้ำทำความสะอาดเป็นสิ่งที่หนึ่งที่จะช่วยยืดอายุดของสัตว์เลี้ยงให้ยาวนานขึ้น เพราะหากเนื้อตัวสะอาด ย่อมไม่มีการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นแหล่งของโรคร้ายได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงควรทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ เช่น การอาบน้ำ การตัดขน การเช็ดหู เป็นต้น แต่ต้องระวังเวลาที่ทำความสะอาดแล้ว ควรรีบเช็ดตัวและเป่าให้แห้งทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเป็นโรคหวัดหรือโรคปอดบวมในสัตว์เนื่องจากความชื้นหลังการอาบน้ำด้วย

4.ออกกำลังกาย

            ร่างกายสัตว์ก็เหมือนร่างกายคนเราที่จะแข็งแรงและมีอายุยืนได้จะต้องมีการออกกำลังเป็นประจำ ดังนั้นควรพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปเล่นหรือออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง การว่ายน้ำ เป็นต้น เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายนั่นเอง

5.ให้เวลา

            สัตว์เลี้ยงทุกตัวล้วนมีจิตใจที่ต้องการความรัก ความอบอุ่นจากผู้เลี้ยง ดังนั้นเราควรมีเวลาที่จะเล่นอยู่กับเค้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้สุขภาพจิตของสัตว์เลี้ยงแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาวมากขึ้น

            เป็นอย่างไรบ้างกับเทคนิคการการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีอายุที่ยืนยาว ซึ่งทุกอย่างหากทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแล้ว สัตว์เลี้ยงที่รักของคุณจะมีอายุที่ยืนยาวอยู่กับคุณได้อีกหลายสิบปี